niedziela, 18 listopada 2012

                                    Klasa 4  
                                         Lekcja 1
Temat: Liczby naturalne. Oś liczbowa
       
  Przygotuj 10 kartek i na każdej z nich napisz cyfry od 0 do 9. Wylosuj 3 kartki i przekładając je, ułóż tyle  różnorodnych liczb ile się da. Następnie przeczytaj każde z nich. Teraz wylosuj 4 karki i przeczytaj liczby czterocyfrowe.
  
Artur Przypomina 
  • Jest 10 cyfr: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Zapisujemy nimi wszystkie liczby. 
  • Pięciocyfrowa liczba 35 065 jest zapisana cyframi 3,5,0,6,5      3                  5               0              6            5   
      ^                ^                ^              ^             ^ dziesiątki      jedności    setki    dziesiątki  jedności
tysięcy          tysięcy     
  •  Czasami liczby zapisujemy słowami :                                       5 - pięć                 6 - sześć                  9 - dziewięć                      50 - pięćdziesiąt   60 - sześćdziesiąt   90 - dziewięćdziesiąt        500 - pięćset         600 - sześćset         900 - dziewięćset